Hvorfor skal vi have en Borgerforening i Hodsager?

Borgerforeningen er sognets fælles talerør overfor fx kommunen. Det er i særdeleshed kommet til udtryk efter kommunesammenlægningen, hvor vi har fået plads i Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune. Det er bl.a. i dette udvalg at Landdistriktsmidlerne bliver fordelt. For os har det i de seneste år betydet tilskud til modulscene til hallen, lyd og lys i hallen, renovering af Multibanen, nye redskaber på legepladsen, av-udstyr i Hodsager Multicenter, stenmøbler til Landsbyplænen og senest tilskud til spinningcykler i Hodsager Motioncenter.

Alt dette havde ikke været muligt uden Borgerforeningen, hvorfor det er vigtigt at alle bakker op om denne.

Derudover virker foreningen også gerne som bindeled/talerør mellem borgere og offentlige myndigheder, såfremt dette ønskes. I skal bare sige til.