Målsætning:

At fremme samarbejdet imellem foreninger/klubber i Hodsager. At fremstå som et fællesskab udadtil og indadtil ved større eller anderledes arrangementer, som ikke er foreningsbestemt At være idéskabende, koordinerende og/eller medvirke til profilering af Hodsager både i og uden for Hodsager.

Hodsager Netværk er et fælles forum for foreninger/klubber og borgere i Hodsager. Alle er velkommen til at deltage i møder – og alle er velkommen til at modtage dagsorden/referat.  Som udgangspunkt er det tanken, at hver forening/klub minimum møder med en repræsentant til hvert møde.

 

Netværket består af repræsentanter fra samtlige foreninger og klubber i Hodsager: 

KFUM-spejderne, Multihallen, Borgerforeningen, vores repræsentanter i bestyrelsen for Aulum-Hodsager skole, vores repræsentanter i bestyrelsen for Eventyrhaven, Idrætsforeningen, Forældrestøtteudvalget, Motionscentret, Hodsager Rideklub, Hodsager Happy Horse, Menighedsrådet, IM Indre Mission, Søndagsskolen, Onsdagsklubben, Aktivklubben. Venstre vælgerforening, ”Købmandens venner” og Hodsager Købmandsforretning F.M.B.A.

I foråret 2015 besluttede Netværket at få lavet bannere som erindrende om fællesspisning. En lærer fra Hodsager skole deltog i mødet, – og tilbød, at hun lavede en tegnekonkurrence, som alle børn på Hodsager skole kunne deltage i, – og efterfølgende skulle vi i Netværket vælge tegninger til bannerne.

 

Hvis du gerne vil have dit navn på maillisten eller gerne vil vide mere/har spørgsmål vedr. Hodsager Netværk så kontakt følgende personer:

Anna Lise Vesterby al.vesterby@yahoo.dk 
Mob. 4088 6028

Eva Nielsen ecn@fiberpost.dk