Tilflyttere:
Vi vil rigtig gerne tage pænt imod de mennesker, der vælger at flytte til Hodsager. Derfor har vi valgt at give et gavekort til Fællesspisningen til hele familien. Dette overbringes af Hodsager Købmandsforretning, som besøger de nye tilflyttere. Det kræver dog, at vi får at vide, når der flytter nye mennesker til byen. Det kan du hjælpe os med, ved at give din viden videre til Anna Lise Vesterby 40 88 60 28, eller en af Borgerforeningens bestyrelsesmedlemmer

Læst om tilflytternes udtalelse.

 

Flag:
Borgerforeningen råder over flag til opsætning ved alle indfaldsveje, samt til flagstangen på Landsbyplænen. Disse kan frit lånes til opsætning i forbindelse med større familiefester, runde fødselsdage, arrangementer og lignende.

Kontakt Henrik Nielsen Hovedgaden 48 for yderligere information på 97 47 63 98

 

Kulturudvalg:
Kulturudvalget er oprettet i 2013, under Borgerforeningen, og har til formål at hjælpe og støtte fra idé til virkelighed. Det kan eksempelvis være foredrag, udstillinger, oprettelse af klubber eller andet du syntes kan være spændende.

Kulturudvalget har, på baggrund af borgeridé, oprettet en læsegruppe. Kontaktperson læsegruppe; Heidi Abrahamsen 40449787.

Kom frisk, og lad kulturen blomstre i Hodsager.

 

Facebook:Som mange har bemærket er Hodsager også kommet på de sociale medier. Man kan på Facebook finde siden: Hodsager og omegns borgerforening Her vil Borgerforeningens arrangementer blive annonceret, ligesom vi selvfølgelig også vil forsøge at bringe aktuelt og vedrørende nyt. Skulle en forening have noget de gerne vil have lagt op kan de kontakte Rikke på rikkelr17@hotmail.com eller Berit: mberitm@gmail.com .

Vi vil som altid også annoncerer arrangementer med opslag ved Købmanden og i Hodsager Multicenter.