Medlemskontingent

Priserne:    50 kr. for enlige            100 kr. pr. husstand

Betaling af kontingent sker som hovedregel via NETS (det gamle PBS ). Dette er gjort for at lette arbejdet for bestyrelsen, så der frigøres tid til andre mere produktive opgaver. I forbindelse med dette har der været en utryghed ved at oplyse sit fulde cpr. nr, som vi har behov for at kunne oprette betalingsaftalen. Derfor kan der tilmelde direkte på hjemmesiden.

Tilmelding printes ud i PDF fil og afleveres til borgerforeningen.

Tilmelding til udprint

Ønsker du ikke at opgive dit CPR-nr, kan vi ikke lave tilmeldingen for dig, men du har selv mulighed for at tilmelde dig via internettet på nedenstående link.

Tilmelding direkte til PBS

  1. Ring til Annette for at få et medlems nr. (Mobil. 21 82 94 98)
  2. Tryk på linket “Tilmelding direkte til PBS”
  3. Herefter indtastes CPR-nr., reg.nr, konto.nr. i felterne
  4. Det oplyste medlems nr indtastes
  5. PBS nr. er opgivet på forhånd på siden og må ikke ændres
  6. I feltet ”Deb.grp.nr. ” indtastes 0001
  7. Til slut trykkes på knappen ”Send” , nederst på siden