I 2006 ønskede ægteparret som ejede og drev købmandsbutikken at sælge den. Der var også interesserede købere, – men de kunne ikke skaffe den nødvendige finansiering, – kreditforeninger og bankerne forventede måske ikke at butikken kunne overleve. Ildsjæle i Hodsager tog initiativ til at få oprettet en Andelsforening, som kunne stå for drift af købmandsbutikken. Ildsjælene besøgte alle husstande i sognet og det lykkedes at få 168 husstandes underskrift på at de ville tegne sig som medlem af andelsforeningen og hæfte for max 3000 kr. hver. Andelsforeningen ” Hodsager købmandsforretning” F.M.B.A. Hodsager blev stiftet den 10. oktober 2007.

Og vi har stadig vores købmandsbutik.

Men det har knebet med at få tilstrækkeligt mange borgere til at handle tilstrækkeligt meget. I 2009 opfordrede bestyrelsen på en generalforsamling alle faste kunder til at oprette købekort i butikken, – den enkelte familie vurderede hvilket beløb de ville forpligte sig til at handle for i butikken i gennemsnit pr. måned, – hvis beløbet var 3.000,- kr., – så ville købekortet betyde at der den 1. i hver måned fra familiens konto blev trukket 3.000,- kr. og beløbet blev indsat på butikkens konto, – ved handel i butikken blev kortet scannet, – og på bonen kunne man se hvilket beløb der var forudbetalt som der fortsat var at handle for. Denne ordning var butikken i Hodsager vist den første der indførte. Ved forudbetaling kunne butikken spare på kassekreditten, – og alle med købekort kom jævnligt i butikken, – og det blev en vane at handle der, – og de fleste købte for mere end det der var indbetalt.
Men det var fortsat svært at få økonomien for butikken til at hænge sammen, – så senere blev borgere med tid til at hjælpe, opfordret til at skrive sig på en liste, som hjælpere for butikken. D.d. er der 28 personer på denne liste over Købmandens Venner, disse er i 4 forskellige grupper, gå til håndegruppen(sætter varer på hylder i butikken, rydder op m.v), forbrugergruppen, hånd-værkergruppen og omdelergruppen.
I foråret tog 4 unge mødre alle med børn i børneinstitutionen eller i skolen initiativ til en kæmpe kampagne for butikken under overskriften: Min købmand – dit valg – vores fremtid. Der blev trykt bannere hængt plakater op på alle stikveje i byen lavet konkurrencer skrevet pressemeddelelser. Kampagnen virkede, der blev tegnet nye købekort og flere kom til at handle i butikken.
På et tidspunkt i 2014 blev Nykredit ejer af bygningerne, som butikken har lejet sig ind i, – det gav mulighed for at andelsforeningen kunne købe bygningerne. For at nå målet om at købe
bygningerne blev det på et medlemsmøde aftalt, at alle andelshavere skulle indbetale de 3000,- kr. hver enkel hæftede for, – alle fremmødte bakkede op herom. Så fra slutningen af 2014 har Andelsforeningen været ejer af bygningerne, – herved spares en del husleje, samt lejeindtægt fra lejligheden
I butikken er der 2 fuldtidsansatte, 1 deltidsansat – samt nogle unge timelønnede ansatte som hjælper i weekender og sidst på dagen. Herudover ydes frivillig hjælp fra gå til hånde gruppen, svarende til en fuldtidsstilling. Butikken har åbent alle dage fra kl. 8.00 – 18.30. Fra 2013 til 2014 steg omsætningen med ca. 200.000 kr. til knap 6. mill. kr. i 2014.
Vi i Hodsager er meget stolte af, at det er lykkedes at beholde vores købmandsbutik, – og at den er velindrettet med nye køle – fryse skabe og et indbydende sted at handle, hos de ansatte og de frivillige hjælpere mødes man altid med et smil og venlighed og hjælpsomhed. Og de har fingerspidsfornemmelse for om den enkelte kunde har travlt og gerne vil hurtigt ekspederes eller om kunderne også gerne vil have en lille snak.